نسخه موبایل

امروزه کاربران زیادی بیشتر فعالیت خرید و فروش خود را بر بستر موبایل انجام می‌دهند. موبیکسو با بهره‌گیری از الگوی تجربه کاربران و همچنبن موفق‌ترین اپلیکیشن‌های ترید جهانی فضای متفاوتی را برای شما می‌آفریند
با موبیکسو همیشه بازار در دستان شماست

Android ios
Login
Portfolio
Search
Order
Queue
Chart
Portfolio Detail
Order history
News

قابلیت های منحصر بفرد موبیکسو


اوراق‌بهادار + آتی‌سکه
با موبیکسو فقط یک بازار در دستان شما نیست، کافیه با یک کلیک به سمت بازار آتی بروید و معاملات آتی سکه خود را بی نیاز از برنامه‌های جدید و ورود و خروج و ... انجام دهید.
شما برای انجام معامله در بازار اوراق و آتی سکه همه اطلاعات و ابزارهای لازم خود را دارا می‌باشید، از جمله قیمت لحظه‌ایی دلار،سکه، شاخص و ... !

سرعت بی‌نظیر با چارت تکنیکال
شبیه بسیاری از ویژگی‌های جدید، تکنولوژی چارت تکنیکال مطابق با آخرین و سریع‌ترین برنامه‌ی جهانی تولید شده است. بعنوان یک مشتری با تجربه، ویژگی سرعت سیستم ما در لحظه نزد شما به اثبات خواهد رسید.

زیبا و جهانی
مطابق رسالت کمال‌گرایانه خود، تمام تلاش خود را کرده‌ایم که علاوه بر راحتی کار ویژگی‌های کار برروی سیستم، زیبایی طراحی و چشم نوازی را برای شما در نظر بگیریم و قطعا هرلحظه بهبود این جز از ویژگی موبیکسو وظیفه ماست.
ما را با نسخه‌ای جهانی مقایسه کنید!

قابلیت های منحصر بفرد موبیکسو


اوراق‌بهادار + آتی‌سکه
با موبیکسو فقط یک بازار در دستان شما نیست، کافیه با یک کلیک به سمت بازار آتی بروید و معاملات آتی سکه خود را بی نیاز از برنامه‌های جدید و ورود و خروج و ... انجام دهید.
شما برای انجام معامله در بازار اوراق و آتی سکه همه اطلاعات و ابزارهای لازم خود را دارا می‌باشید، از جمله قیمت لحظه‌ایی دلار،سکه، شاخص و ... !

سرعت بی‌نطیر با چارت تکنیکال
شبیه بسیاری از ویژگی‌های جدید، تکنولوژی چارت تکنیکال مطابق با آخرین و سریع‌ترین برنامه‌ی جهانی تولید شده است. بعنوان یک مشتری با تجربه، ویژگی سرعت سیستم ما در لحظه نزد شما به اثبات خواهد رسید.

زیبا و جهانی
مطابق رسالت کمال‌گرایانه خود، تمام تلاش خود را کرده‌ایم که علاوه بر راحتی کار ویژگی‌های کار برروی سیستم، زیبایی طراحی و چشم نوازی را برای شما در نظر بگیریم و قطعا هرلحظه بهبود این جز از ویژگی موبیکسو وظیفه ماست.
ما را با نسخه‌ای جهانی مقایسه کنید!

قابلیت های منحصر بفرد موبیکسو


اوراق‌بهادار + آتی‌سکه
با موبیکسو فقط یک بازار در دستان شما نیست، کافیه با یک کلیک به سمت بازار آتی بروید و معاملات آتی سکه خود را بی نیاز از برنامه‌های جدید و ورود و خروج و ... انجام دهید.
شما برای انجام معامله در بازار اوراق و آتی سکه همه اطلاعات و ابزارهای لازم خود را دارا می‌باشید، از جمله قیمت لحظه‌ایی دلار،سکه، شاخص و ... !

سرعت بی‌نطیر با چارت تکنیکال
شبیه بسیاری از ویژگی‌های جدید، تکنولوژی چارت تکنیکال مطابق با آخرین و سریع‌ترین برنامه‌ی جهانی تولید شده است. بعنوان یک مشتری با تجربه، ویژگی سرعت سیستم ما در لحظه نزد شما به اثبات خواهد رسید.

زیبا و جهانی
مطابق رسالت کمال‌گرایانه خود، تمام تلاش خود را کرده‌ایم که علاوه بر راحتی کار ویژگی‌های کار برروی سیستم، زیبایی طراحی و چشم نوازی را برای شما در نظر بگیریم و قطعا هرلحظه بهبود این جز از ویژگی موبیکسو وظیفه ماست.
ما را با نسخه‌ای جهانی مقایسه کنید!

قابلیت های منحصر بفرد موبیکسو


اوراق‌بهادار + آتی‌سکه
با موبیکسو فقط یک بازار در دستان شما نیست، کافیه با یک کلیک به سمت بازار آتی بروید و معاملات آتی سکه خود را بی نیاز از برنامه‌های جدید و ورود و خروج و ... انجام دهید.
شما برای انجام معامله در بازار اوراق و آتی سکه همه اطلاعات و ابزارهای لازم خود را دارا می‌باشید، از جمله قیمت لحظه‌ایی دلار،سکه، شاخص و ... !

سرعت بی‌نطیر با چارت تکنیکال
شبیه بسیاری از ویژگی‌های جدید، تکنولوژی چارت تکنیکال مطابق با آخرین و سریع‌ترین برنامه‌ی جهانی تولید شده است. بعنوان یک مشتری با تجربه، ویژگی سرعت سیستم ما در لحظه نزد شما به اثبات خواهد رسید.

زیبا و جهانی
مطابق رسالت کمال‌گرایانه خود، تمام تلاش خود را کرده‌ایم که علاوه بر راحتی کار ویژگی‌های کار برروی سیستم، زیبایی طراحی و چشم نوازی را برای شما در نظر بگیریم و قطعا هرلحظه بهبود این جز از ویژگی موبیکسو وظیفه ماست.
ما را با نسخه‌ای جهانی مقایسه کنید!